(ROMÂNĂ ) (scroll down or click here for English)

Acum trei ani am început să fotografiez Daciile de pe domeniul public din București, iar acest demers a fost cel care m-a făcut să descopăr afinitatea pentru autoturismul copilăriei. Documentând peste 130 de automobile din capitală și interacționând cu unii din proprietari mi-am dat seama ca discuțiile despre Dacia reprezintă un subiect universal, care poate fi abordat cu oricine.

Am mers pe urma Daciei în trafic, a Daciei de pe trotuarele Bucureștiului, iar în acest prim volum al proiectului DACIA 50 veți putea vedea și mașina conectată la spațiul urban, dar și urmele lăsate de ea pe harta orașului. M-am apropiat și mai mult de Dacia căutând vizual și semnele lăsate de oameni și de natură pe și în interiorul ei fizic, dar și semnele lăsate de Ea, mașina, în viața celor cu care a copilărit.

Dacia, cea produsă începând din 1968 și până la finalul secolului trecut, atâta timp cât este pe stradă, ruginită sau restaurată de „căpoși perfecți”, în circulație sau chiar îndelung uitată pe un trotuar, într-o parcare, sau povestită în fotografii și amintiri, ea există.

(ENGLISH)

Three years ago I started photographing Dacia cars on public domain, in Bucharest, and this made me discover my affinity for “the childhood car”. Documenting over 130 cars in the capital and interacting with some of the owners I realized that the discussion about Dacia are a universal subject that can be approached with anyone.

We went after the Dacia in traffic, on the sidewalks of Bucharest, and in this first volume of the DACIA 50 project you will be able to see the car connected to the urban space as well as the traces left on the city map. I got close to Dacia even more, searching for traces and signs left by men and nature on and inside it, but also the traces left the car in the life of those with whom she had grown up.

Dacia exists: the one produced from 1968 until the end of the last century, as long as it is on the street, rusted or restored by “perfect stubborns” in circulation or even forgotten on a pavement, in a parking lot, or told in photographs and memories.