Jumătate de secol împreună cu Dacia, autoturismul

În anul 2018, putem spune că am trăit deja 50 de ani de drumuri și intersecții, călătorii și aventuri împreună. Azi, în zi de sărbătoare, marcăm acest moment special cu un extras din Monografia Uzinelor de Autoturisme Pitești.

 

Stimate cititor!

Dacă ești din partea locului, mai oprește-te o clipă și încearcă să cuprinzi cu privirea și mintea trecutul zbuciumat al acestor meleaguri, dar mai ales prezentul și viitorul lor luminos.

Dacă n-ai trecut niciodată pe la noi, te rugăm înrolează-te în rândul sutelor de vizitatori care bat zilnic la porțile uzinei constructoare a primului autoturism românesc, și vei vedea mândria întregii țări durată în beton, oțel și sticlă, făurită de hărnicia oamenilor de aici.

Miile de argeșeni, vrednici urmași ai meșterului Manole îndrăgostiți de frumos și muncă, au adunat gând cu gând faptele lor înscriind în această carte câte ceva din amintirea celor “douăzeci de ani”, în care, zi de zi, cuvântul Partidului Comunist Român și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a prins viață dând roade bogate.

Imaginea faptelor ce oglindesc cuprinsul acestei retrospective înmănuchează marile împliniri ale acestor ani, ca rezultat al curajului, hărniciei și puterii de a privi greutățile în lumina speranțelor, de viitor, imagini ce vor înnobila mintea și brațele generațiilor viitoare, care peste ani și ani vor duce mai departe spre noi culmi, făclia inițiativei, creației și autoperfecționării.

Contemplând realitățile prezentei monografii și privind zborul limuzinelor românești pe șoselele patriei și dincolo de hotarele ei, se cuvine acum, când am împlinit două decenii de activitate, să onorăm abnegația și munca plină de pasiune a acestor oameni minunați, uniți trup și suflet în marea familie a constructorilor de autoturisme.

Cu deplină încredere în cuvântul partidului, noi cei de astăzi, comuniștii uzinei de autoturisme, urmați de întregul colectiv ne vom face datoria, pentru a putea consemna în cărțile altor decenii, viitorul de aur al autoturismului românesc.

În octombrie 1972 a fost editată Monografia Uzinelor de Autoturisme Pitești realizată de Prof. C. Ștefănescu, ing. C. Moroșan și ing. I. Soare. Monografia are 125 de pagini și o bogată ilustrație, din păcate calitatea tiparului este destul de slabă. Pe prima pagină este reprodusă fila din cartea de onoare a uzinei semnata de personajele importante ale vremii, la 20.08.1968, data oficială a asamblării primului automobil Dacia 1100.

1968 – august 20 – Orele 13 și 15 minute tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat oficial Uzina de autoturisme, primul autoturism românesc Dacia 1100 pornind pe drumurile țării.

Construcția primelor hale a început în anul 1943, acestea fiind destinate uzinei I.A.R., însă  nu au fost finalizate. Dupa război acestea au fost finalizate și au funcționat ca depozit de armament, din 1952 înființându-se Uzina de Piese Auto “Vasile Tudose” Colibași specializată inițial în producția de piese pentru autocamionul SR 101. Din 1959 se realizează carosarea automobilelor de teren M59, tot aici fiind realizate majoritatea cutiilor de viteze ce au echipat vehiculele românești, incusiv M461.

Documentul conține multe informații importante, una dintre ele fiind la pagina 41:

Primul autoturism de control, după parcurgearea celor 217 posturi de lucru ale liniilor de asamblare caroserie, protecție anticorozivă, vopsitorie și montaj general, a fost gata la 3 august 1968. În primele două decade ale lunii august s-au terminat reglajele impuse de funcționarea simultană a liniilor și instalațiilor de fabricație, ceea ce a permis ca la 20 august 1968, într-o atmosferă de entuziasm general, în prezența conducerii de partid și de stat , a tovarășului N. Ceaușescu, să aibă loc inaugurarea uzinei și demararea producției de serie a autoturismelor DACIA 1100.

Această informație confirmă spusele angajaților cu vechime ai uzinei care declarau la unison că prima mașină a fost gri și că până la momentul 20 august 1968 au fost montate mai multe exemplare. Automobilul primit în dar de N.C., care se află în prezent în proprietatea A.C.R., este în concluzie exemplarul inaugural și nu capul de serie DACIA 1100.

În anul centenarului, când celebrăm jumătate de secol alături de autoturismul copilărieicu toții în cor să intonăm muncii, abnegației și dăruirilor, imn al cărei partituri rostește melodic și vibrant bucuriile de astăzi și de mâine, aducându-ne aminte că…

Într-o zi, de aici din Argeș
Au pornit în zbor
Rândunele colorate
Cu inimi și cu motor
Lumea se uita la ele
Și se minuna
Că de acum încolo
Oriunde ai umbla
Mereu ai să întâlnești
DACIILE NOASTRE ROMÂNEȘTI !

Surse informații:
•       Monografia Uzinelor de Autoturisme Pitești, Octombrie 1972, realizată de Prof. C. Ștefănescu, ing. C. Moroșan și ing. I. Soare
•        http://automobilia-romania.blogspot.com/

No more articles