Cartea

"DACIA 50 - Autoturismul"

(scroll down or click here for English version)

Da, mă declar vinovat: sunt iremediabil îndragostit de Dacia. Fiecare zi e nouă aventură în care descopăr noi detalii, amănunte despre ”viața” fiecărei Dacii cu care mă intersectez fizic și virtual.

M-am atașat de Dacia și am început acum doi ani să o fotografiez din dorința de a trece de ”primul strat de vopsea”, cel pe care îl putea observa orice trecător. Așa a apărut această primă carte, din dragoste de Dacia, cea de pe stradă.

Mi-am dat seama că am avut întotdeauna o afinitate pentru Dacia, fiecare dintre aceste autoturisme a avut o viață care cred că merită descoperită și povestită. Vor urma și alte cărți  cu ea în alte ipostaze, pentru că eu am aflat că există comunități întregi create în jurul Daciei, autoturismul.

Ea, mașina, își merită povestea spusă până la capăt, pentru că există oamenii care își dedică mult timp menținerii în viață a acestui macro-univers numit Dacia. Această primă carte este începutul.

În perioada 2016-2017, am realizat o arhivă care conține peste 150 de imagini de ansamblu și detaliu cu autoturisme Dacia staționate pe termen lung pe domeniul public, pe diferite străzi din București.  Editorul Cristian Bassa a selectat din această arhivă fotografii reprezentative pentru un număr de 26 de autoturisme Dacia, cele dintre coperțile acestui album foto.

În acest volum sunt prezentate fotografii ale unor autoturisme din diferite generații, purtătoare ale unei mari varietăți de culori, mai mult sau mai puțin apropiate de paletele de culori Dacia. Culorile și nuanțele acumulate de mașini sunt datorate trecerii timpului, staționării îndelungate în spații deschise, dar și straturilor de vopsea artizanal adăugate, de cele mai multe ori, de către proprietari. Valentin Maier a fost alături de noi în acest demers, căutând în cărțile, ziarele și revistele din arhivele anilor 1970 povestea uzinei și a autoturismului Dacia.

Împreună cu Cristina Irian m-am întors pe teren la începutul anului 2018, pentru a descoperi poveștile din spatele celor 26 de autoturisme Dacia selectate din arhiva foto și pentru a observa evoluția acestora pe domeniul public. Am identificat diferite sub-categorii de autoturisme, precum cele de export, mașini hibridate fie din fabrică, fie ulterior, după intrarea în proprietate privată.

Cu Dacia, autoturismul, oamenii au interacționat și interacționează în diferite moduri. Pe scurt, ca urmare a discuțiilor cu oamenii din comunitatea „Dacia – autoturismul copilăriei” și cu proprietarii
Daciilor fotografiate pe teren, am aflat că unii se raportează la ea, mașina, la timpul trecut, în timp ce alții, la timpul prezent; pentru unii dintre ei reprezintă o apariție aproape însuflețită, iar pentru alții un obiect din trecut, pe cale de dispariție.

Remus și soția. Dacia lor era cea roșie de pe Intrarea Măgirești. O mai găsești doar pe Google maps și la noi în album. Tot pe Google maps se uită și ei când le e dor de mașină. Au vrut să îi pozăm cu albumul nostru, cel din primul test de tipar.

Noi am plans când ne-au luat mașina. Am fost legați de ea sufletește.

Dacia, autoturismul de oraș, este o „Ea” cu mai multe povești, cu forme de viață, pe care le prezentăm, așa cum au apărut și respiră ele, în acest proiect vizual, DACIA 50, pe care îl desfășurăm pe parcursul mai multor capitole.

DACIA 50 Autoturismul

Editura OMNIA PHOTO, București, 2018

Albert Adrian VRĂBIUȚĂ (fotografie), Ana-Cristina IRIAN (autor text, documentare), Valentin MAIER (autor text, documentare), www.traduce.re (traducere), Paul Adrian FARCAȘ (grafică), Alex CRUCERU (corectură), Cristian BASSA (editor)

Detalii carte:
ISBN 978-606-94598-0-5
Ediție limitată, 300 exemplare.
Format A4, 123 pagini, tipar offset, color, hârtie mată, copertă tare plastifiată.

Preț: 150 lei plus costurile de transport (pentru livrarea în țară și străinătate, livrare personală în București).

Pentru a comanda cartea, trimiteți un e-mail la adresa: vrabiutaalbertadrian@gmail.com

Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin OMNIA PHOTO. Nici un material nu poate fi reprodus, parțial sau integral fără permisiunea anterioară a Editurii.

Reacțiile oamenilor care au intrat în posesia cărții:

Proiectul DACIA50 pe internet:

Evenimente:

(ENGLISH)

Yes, I declare myself guilty: I am irredeemably in love with Dacia. Every day is a new adventure where I find new details, details about the “life” of each Dacia with whom I physically and virtual intersect.

I have developed a bound with Dacia and started two years ago to photograph it from the desire to go past the “first layer of paint”, the one that any passerby could see. That’s how this first book came out,  of love for Dacia, the one on the street.

I realized I always had an affinity for Dacia, each of these cars had a life that I think deserves to be discovered and told. There will be other books with her in other ways, because I have learned that there are whole communities created around Dacia, the car.

She, the car, deserves the story to the end, because there are people who devote a long time to keeping alive this macro-universe called Dacia. This first book is the beginning.

In the period 2016-2017, we created an archive containing over 150 full-length and detailed images of Dacia cars stationed on a long-term basis on the public domain, on various streets in Bucharest. Editor Cristian Bassa selected from this archive photos representative of a number of 26 Dacia cars, the ones from the covers of this photo album.

In this volume are presented photos of cars of different generations, carrying a wide variety of colors, more or less close to the Dacia color palettes. The colors and nuances accumulated by cars are due to the passage of time, long stays in open spaces, but also to the artisanal paint layers, often added by the owners. Valentin Maier joined us in this endeavor, searching in the books, newspapers and magazines,  in the 1970s archives of the Dacia plant and car.

Together with Cristina Irian, I returned to the field in early 2018 to discover the stories behind the 26 Dacia cars selected from the photo archive and to see their evolution on the public domain. We have identified different subcategories of cars, such as those for export, hybrid cars either at the factory or later, after entering the private property.

With Dacia, the car, people interact and interact in different ways. In short, as a result of discussions with the „Dacia – autoturismul copilăriei” community – and the Dacia owners photographed on the field, I found out that some relate to her, the car, in the past, while others in the present time; for some of them, it is an almost invigorating appearance, and for others an object of the past, endangered.

Remus and his wife. Their Dacia was the red one on the Măgireşti Entrance. You can find it only on Google maps and in our album. They also look on Google maps when they miss the car. They wanted to pose with our album, the first print test.

We cried when they took our car. We were tied to her soulfully.

Dacia, the city car, is a “She” with many stories, life forms that we present, as they appeared and breathe, in this visual project, the DACIA 50, which we carry out over many chapters.

Book details:
DACIA 50 Autoturismul
Bucharest, 2018. ISBN 978-606-94598-0-5 (9786069459805)
Limited edition, 300 books.
A4 format, 124 pages, offset print, color, matte paper, hardcover
OMNIA PHOTO Publishing House
Albert Adrian VRĂBIUȚĂ (photos), Ana-Cristina IRIAN (text, documentation), Valentin MAIER (text, documentation), www.traduce.re (translation), Paul Adrian FARCAȘ (graphics), Alex CRUCERU (proofreading), Cristian BASSA (editor)

Price: 30EUR, shipping not included, via paypalvrabiutaalbertadrian@gmail.com (email the same address for more details)

Project DACIA50 on the internet:

Events: